Akcijas noteikumi

“Nodod savas Apple ierīces un saņem jaunas Samsung Galaxy ekosistēmas ierīces”

Uz Akciju attiecas šādi noteikumi un nosacījumi (turpmāk tekstā – Noteikumi)

Organizators

1. Akcijas organizators ir SIA Samsung Electronics Baltics (turpmāk tekstā – Organizators), reģistrācijas Nr. 40003963909, adrese: Duntes iela 6, Rīga, LV-1013, Latvija, kurš Samsung viedpulksteņu, planšetdatoru un viedtālruņu pārdošanas veicināšanas nolūkos organizē akciju “Nodod savas Apple ierīces un saņem jaunas Samsung Galaxy ekosistēmas ierīces” (turpmāk tekstā – Akcija).

Akcijas norises ilgums un vieta

2. Akcija norisinās laikā no 2023. gada 26. jūlija līdz 2023. gada 30. septembrim (turpmāk tekstā – Akcijas norises periods).
3. Akcijas norises valstis – Latvija, Lietuva un Igaunija.
4. Akcijas preces var iegādāties tirdzniecības vietās – veikalos, un tiešsaistes veikalos, kas norādīti Pielikumā I (turpmāk tekstā – Veikals).
5. Papildu informācija par akciju ir pieejama sekojošās vietnēs: pilns-atpirkums.lv/ Latvijā, visa-senainauja.lt Lietuvā un taielik-tagasiost.ee Igaunijā (turpmāk tekstā – Akcijas platforma). Lūdzu, ņemiet vērā, ka informācija, kas pieejama Akcijas platformā ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem.

Dalībnieki

6. Akcija paredzēta tikai fiziskām personām.

Akcija

7. Lai piedalītos akcijā, pircējam (turpmāk tekstā – Dalībniekam) jāapmeklē attiecīgā Akcijas platforma un jāaizpilda nepieciešamā informācija (turpmāk – Veidlapa), tai skaitā, tirdzniecības ierīces, vēlamās jaunās Samsung Galaxy ekosistēmas ierīces, kontaktinformācija un Veikals, kurā Dalībnieks vēlas veikt ierīču apmaiņu.
8. Lai piedalītos Akcijā, Dalībniekam jāapmaina vismaz viens Apple viedtālrunis un vismaz viena papildu Apple ierīce (piemēram, pulkstenis, planšetdators, bezvadu austiņas).
9. Atkarībā no apmaiņai iesniegto Apple ierīču daudzuma, Dalībnieks saņems bonusu sekojošā apmērā (turpmāk tekstā – Bonuss):

 • Viens Apple viedtālrunis un viena cita Apple ierīce – 250 EUR bonuss 
 • Viens Apple viedtālrunis un divas citas Apple ierīces – 350 EUR bonuss
 • Viens Apple viedtālrunis un trīs citas Apple ierīces – 500 EUR bonuss

10. Bonuss var tikt izmantots tikai Akcijas preces iegādei un tas nevar tikt saņemts naudā vai kāda citā veidā.
11. Bonuss tiek piešķirts papildus maiņas ierīču atpirkšanas vērtībai, kas noteikta saskaņā ar šo noteikumu punktu nr. 16.
12. Jaunās Samsung Galaxy ekosistēmas ierīces, kuras Dalībnieks var saņemt bez maksas vai par papildu samaksu, kas noteikta Atpirkuma programmas ietvaros saskaņā ar šiem Noteikumiem, ir viedtālruņi Galaxy Flip5, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+, Galaxy S23, Galaxy Flip4, Galaxy Fold4, Galaxy S21 FE 5G, Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, austiņas Galaxy Buds2, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds 2 Pro, viedpulksteņi Galaxy Watch4, Galaxy Watch4 Classic, Galaxy Watch5, Galaxy Watch5 Pro, Galaxy Watch6, Galaxy Watch6 Classic modeļi un planšetdatori Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8 Plus, Galaxy Tab A8, Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+, Galaxy Tab S9 Ultra, kā norādīts Pielikuma II (turpmāk – Akcijas prece)..
13. Lai izvairītos no šaubām, iegādājoties Akcijas preci Akcijas ietvaros, Dalībniekam par Akcijas preci maksājamā summa tiks samazināta, atņemot Bonusa summu un ierīču atpirkuma vērtību.
14. Šīs Akcijas ietvaros sniegtais piedāvājums ir spēkā tikai tām Akcijas precēm, kuras izplata Organizators. Dalībniekam ir jāpārliecinās, ka viņa izvēlētās preces piedalās Akcijā.
15. Pēc Anketas iesniegšanas Veikala pārstāvis pa tiešo sazināsies ar Dalībnieku, izmantojot veidlapā norādīto kontaktinformāciju, lai vienotos par turpmākajiem soļiem un veiktu atpirkumu.
16. Paredzamo ierīču atpirkšanas vērtību nosaka Foxway OÜ, reģistrācijas numurs: 12703942, adrese: Killustiku Põig 1, Vahi 60534, Igaunija. Atpirkšanas process tiek veikts starp Veikalu – pārdevēju un Foxway OÜ.
17. Norādītā paredzamā cena Akcijas precēm Akcijas platformā nav saistoša un sniegta tikai informatīvos nolūkos, lai informētu par Organizatora ieteikto mazumtirdzniecības cenu. Faktisko Akcijas preces galīgo cenu brīvi nosaka Veikala pārdevējs atpirkuma procesa laikā.

Personīgie dati

18. Organizators izmantos Dalībnieku personas datus Akcijas un grāmatvedības prasību īstenošanai.
19. Lēmums sniegt personas datus Organizatoram ir brīvprātīgs, tomēr, ja Dalībnieks nesniedz nepieciešamo informāciju, viņam nebūs iespēju piedalīties Akcijā.
20. Dalībnieku personas dati tiek apstrādāti uz šāda juridiskā pamata: Vispārīgās datu aizsardzības regulas (turpmāk – VDAR) 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts; VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts (atbilstība juridiskajam pienākumam).
21. Ja Dalībnieku personas dati tiek apstrādāti uz viņu piekrišanas pamata, viņi ir tiesīgi to atsaukt jebkurā laikā. Tas neietekmēs uz piekrišanas pamata veiktās apstrādes likumību, kas veikta pirms tās atsaukuma.
22. Personas dati tiks nodoti tikai pakalpojumu sniedzējiem – trešajām personām, kas sniedz Organizatoram tādus pakalpojumus kā Akcijas organizēšana un līdzīgus pakalpojumus. Šīm trešajām personām tiks nodoti personas dati vai nodrošināta tiem piekļuve nolūkā sniegt Organizatoram šos pakalpojumus.
23. Dalībnieku personas dati tiks glabāti tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams Akcijas īstenošanai. Ja tiek ierosināta tiesvedība, personas datus var glabāt līdz šīs darbības beigām. Ja tiesību akti nosaka obligātu personas datu uzglabāšanu, Organizators ievēros attiecīgos noteikumus.
24. Organizators darbojas kā datu pārzinis. Lai pieprasītu piekļuvi saviem personas datiem, to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilstu pret to apstrādi, izmantotu datu pārnesamības tiesības vai izteiktu citus apsvērumus par rīcību ar saviem personas datiem, Dalībnieki var iesniegt pieprasījumu Eiropas datu aizsardzības speciālistam VDAR atbalsta lapā, kuras saite ir norādīta privātuma politikā, vai rakstīt uz e-pastu, kas pieejams vietnē: http://www.samsung.com/lv. Dalībnieki var arī iesniegt sūdzības par rīcību ar viņu personas datiem datu aizsardzības iestādei.
25. Pirms Dalībnieks nodod Atpirkuma programmas ietvaros ierīci, Dalībnieks jāizdzēš visa personiskā informācija, jānoņem drošības iestatījumi, jāiestata rūpnīcas iestatījumi, un jānoņem visus piederumi un aksesuāri, piemēram, atmiņas vai SIM kartes. Pirms ierīces atiestatīšanas Dalībniekam ir jāpārliecinās, ka viņš ir izrakstījies no visiem kontiem. Dalībnieks pats uzņemas atbildību, ja nav veiktas visas darbības, kas saistītas ar programmatūras bloķēšanu un personīgo datu izņemšanu. Organizators nav atbildīgs par datu nodošanu Dalībniekam pēc tam, kad Dalībnieks ir nodevis Veikalam Atpirkuma programmas ietvaros ierīci. Organizators neuzņemas atbildību par jebkādu personisko informāciju, kas atstāta ierīcē.

Vispārīgi

26. Akcija ir paredzēta tikai pircējiem mazumtirdzniecībā un nav saistīta ar precēm, kas iegādātas ar tālākas pārdošanas mērķi.
27. Tiek piemēroti vispārējie Veikala pārdošanas un piegādes noteikumi, izņemot gadījumus, ja šajos noteikumos ir skaidri noteikts citādi.
28. Dalībniekam nav tiesību saņemt Akcijas labumus, ja tiek konstatēts, ka Dalībnieks nav ievērojis Noteikumus vai Dalībnieks ir izmantojis Akciju negodīgā vai ļaunprātīgā veidā.
29. Organizators patur tiesības pamatoti un saskaņā ar spēkā esošajām tiesību aktu prasībām mainīt vai atcelt Noteikumus jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma.
30. Organizators nav atbildīgs par Akcijas apturēšanu nepārvaramas varas – force majeure, starptautisku vai nacionālu sankciju, vai citu apstākļu dēļ, kurus Organizators nevar kontrolēt.
31. Dalībnieks piekrīt, ka Organizators nav atbildīgs par jebkādām traumām, zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies saistībā ar Akciju, ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti.
32. Akciju un tās izpildi regulē Latvijas Republikas normatīvie akti. Jebkādi strīdi, kas saistīti ar Organizētāja rīkoto Akciju, tiek risināti Latvijas Republikas tiesās.
33. Ja Dalībniekam ir jautājumi vai pretenzijas attiecībā uz Akciju, tās var iesniegt līdz 2023. gada 31. decembrim, zvanot vai rakstot uz Samsung zvanu centru:
Latvija: 8000-7267, info@samsung.lv
Igaunija: 800-7267, info@samsung.ee
Lietuva: 8800-77777, info@samsung.lt

Pārdevēju saraksts – Veikali

Latvija

PREMIUMSTORE SIA, reģistrācijas Nr. 40203033769, juridiskā adrese: Ganību dambis 24D, Rīga, LV-1005; veikali atrodas:
Akropole Rīga, e-pasta adrese: akropole@samsung.lv
Spice, e-pasta adrese: spice@samsung.lv.

Igaunija

PREMIUMSTORE OÜ, reģistrācijas Nr. 14122422, juridiskā adrese: Harju maakond, Tallina, Kesklinna linnaosa, Pärnu mnt 22, 10141; veikals atrodas: Ulemiste, Tallina, e-pasta adrese: ulemiste@samsung.ee.

Lietuva

PREMIUMSTORE UAB, reģistrācijas Nr. 304288706, juridiskā adrese: Krokuvos g. 13, LT-09314 Viļņa; veikali atrodas:
Klaipeda Akropolis, e-pasta adrese: klaipeda.akropolis@samsung.lt;
Vilnius Panorama, e-pasta adrese: panorama@samsung.lt;
Vilnius Akropolis, e-pasta adrese: vilnius.akropolis@samsung.lt;
Kaunas Akropolis, e-pasta adrese: kaunas.akropolis@samsung.lt.

Akcijas prerces

 • Galaxy S21 FE 5G 128GB
 • Galaxy S21 FE 5G 256GB
 • Galaxy S22 128GB
 • Galaxy S22 256GB
 • Galaxy S23 256GB
 • Galaxy S23 128GB
 • Galaxy S23+ 512GB
 • Galaxy S23+ 256GB
 • Galaxy S23 Ultra 1TB
 • Galaxy S23 Ultra 512GB
 • Galaxy S23 Ultra 256GB
 • Galaxy Tab A8 WiFi 128GB WiFi
 • Galaxy Tab A8 WiFi 64GB WiFi
 • Galaxy Tab A8 WiFi 32GB WiFi
 • Galaxy Tab A8 LTE 128GB LTE
 • Galaxy Tab A8 LTE 64GB LTE
 • Galaxy Tab A8 LTE 32GB LTE
 • Galaxy Tab S9 WiFi 128GB WiFi
 • Galaxy Tab S9 5G 128GB 5G
 • Galaxy Tab S9 5G 256GB 5G
 • Galaxy Tab S9+ WiFi 256GB WiFi
 • Galaxy Tab S9+ 5G 256GB 5G
 • Galaxy Tab S9+ 5G 512GB 5G
 • Galaxy Tab S9 Ultra WiFi 256GB WiFi
 • Galaxy Tab S9 Ultra 5G 256GB 5G
 • Galaxy Tab S9 Ultra 5G 512GB 5G
 • Galaxy Buds2 BT
 • Galaxy Buds Live BT
 • Galaxy Buds2 Pro BT
 • Watch4 40mm BT
 • Watch4 40mm LTE
 • Watch5 Pro 45mm BT
 • Watch5 Pro 45mm LTE
 • Watch6 40mm BT
 • Watch6 40mm LTE
 • Watch6 44mm BT
 • Watch6 44mm LTE
 • Watch6 Classic 43mm BT
 • Watch6 Classic 43mm LTE
 • Watch6 Classic 47mm BT
 • Watch6 Classic 47mm LTE
 • Galaxy Flip5 512GB
 • Galaxy Flip5 256GB
 • Galaxy Fold5 1TB
 • Galaxy Fold5 512GB
 • Galaxy Fold5 256GB
Scroll to Top